YOUNG RIDER TROPHY

REGLER

SerieanordnareDressage Power Sweden AB 559064-0545
Peter Härnstam, Kristian von Krusenstierna
År/tidsperiod2021
GrenDressyr
Tävlingen är öppen förTävlingen är öppen för Young Rider-ryttare tom det år ryttaren fyller 21 år, med svensk licens och som är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.
Ekipaget ska vara kvalade till 2* St: George enligt TR II.
KvalplatserSamtliga 2*, 3*, 4* och 5* tävlingar med FEI:s Prix S:t Georges 2018 och FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv A (för unga ryttare) 2018 i Sverige under perioden 2021-02-12 – 2021-10-31.
Reservation för ändring
KvalklasserKvalklass rids i Sverige på 2*, 3*, 4* och 5* tävlingar i FEI:s Prix S:t Georges 2018 och FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv A (för unga ryttare) 2018.
Klassen ska dömas av minst två (2) domare.
Reservation för ändring
Poängberäkning i kvalklassernaProcent med tre (3) decimaler räknas som resultat till final. Ingen begränsning i antal kval som ekipagen kan starta. Från kvalen räknas snittprocent med tre decimaler på de två (2) bästa kvalen till final.
Antal hästar per ryttareObegränsat i kvalklasser, en (1) häst per ryttare i final.
Final
Plats, tidpunkt
Linköpings Fältrittklubb 19-21 november 2021
FEI:s Kür för unga ryttare 2006
Klassen skall dömas av tre domare.
Reservation för ändring
Kvalificerade/antal till finalTill final går de åtta (8) bästa ekipagen efter kvalperiodens utgång.
Ryttare får enbart starta en (1) häst i finalen. Om ryttare har kvalat flera hästar till finalen, väljer ryttaren själv vilken häst som ska starta.
Likaplacerade till finalSkulle två (2) eller flera ekipage hamna på samma snittprocent skiljs ekipagen åt genom högsta procent i något av de medräknade resultaten till final.
Ersättare till final/ReservRäknas efter resultaten i kvalen och räknas på samma sätt som finalekipagen.
Anmälan Skall ske innan första kvaltävling till: DressagePower https://www.dressagepower.se/young-rider-trophy/anmalan/

I samband med anmälan blir man medlem i DressagePower Club
Deltagaravgift2000 SEK, betalning skall erläggas samtidigt som anmälan för att anmälan skall gälla till bg 178-9536.

I samband med anmälan får varje ekipage ett skrittäcke/filt som ingår i anmälningsavgiften och skickas ut per post.

Ryttaren har möjlighet att avstå täcket/filt och ett bidrag motsvarande kostnaden kommer att sättas in på DressagePower Club och läggas i potten för stipendier som delas ut under finalhelgen.
ResultatredovisningResultaten räknas från Equipe på de kval ekipagen ridit. Senast 2 november meddelas vilka åtta ekipage som kommer till final och vilka som står på reservplats
Frågor tillPeter Härnstam peter@dressagepower.se
Tvist om reglerNationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde