St Hippolyt ger foderråd till akademins elever

Foderföretaget St Hippolyt är en av DressagePower Academys partners. I och med det får eleverna gratis foderrådgivning från företagets foderkonsulenter.
– Vi vill hjälpa till med hästvälfärden med hjälp av den forskningsbaserade kunskap vi har. Utifrån hästens beteende och naturliga förutsättningar kan vi hjälpa ryttare att hitta en balanserad foderplan, i relation till den träning och prestation den förväntas genomföra. Det är väldigt roligt att vara med i en akademi som står för långsiktigt lärande, säger Anna Oscander, hippolog och foderrådgivare på St Hippolyt.
Även elever som inte fodrar med företagets foder får rådgivning.
– Man behöver inte vara blyg, vi hjälper alla med foderrådgivning, säger Anna Oscander.

Men hon vill gärna berätta om företagets sätt att tänka kring foder.
– Vi har en vision om att fodra som naturen själv. För att lyckas med det har vi en unik framställning både av råvarorna och färdigfodret. Målet är att på ett så naturligt sätt som möjligt komplettera med den näring som saknas i tillräcklig mängd i grovfodret.
Det handlar bland annat om att spannmål och baljväxter är förgroddade, att all olja är kallpressad och att vissa råvaror fermenteras.
– Allt för att öka näringsinnehållet och näringsupptaget, säger Anna Oscander.
Fermentering är en metod som bland annat används när vi framställer surkål.
– Precis, vi vill blanda gamla traditioner inom matlagning och framställning av foder med ny innovation. Att vi använder oss av de här olika stegen och metoderna gör att vi är ledande inom framställning av foder inom hästnutrition.
St Hippolyt använder en bred sammansättning av råvaror, alltså gräs, växter, frukt och örter, för att efterlikna ett ängsbete så mycket som möjligt.
– Örter bidrar till den breda sammansättningen, men kan också ha en naturligt konserverande effekt och vara rika på mineraler och näringsämnen. Örter kan även ha hälsofrämjande effekter. Vi använder inga kemiska konserveringsmedel eller konstgjorda bindningsmedel.

Fodret tillverkas i södra Tyskland på en fabrik vars produktion är koldioxidneutral. Bland annat är taket på fabriken växtbeklätt, vilket binder koldioxid och isolerar från både kyla och hetta. Lastbilarna går på rapsolja, och bönderna som har kontrakt med fabriken finns inom fem mils radie.
– De odlar så långt det går enligt ekologiska principer och utan tillsatta kemiska gödningsmedel. Jorden berikas med ett helt naturligt gödningsmedel av kobolt och vitamin B12 som bidrar till ett högre näringsinnehåll i växterna.
I och med de speciella metoderna blir fodret näringstätt.
– Det gör att vi har väldigt låga totala givor av kompletteringsfoder för att täcka alla hästens behov. Utifrån det individuella behovet och det grovfoder den har tillgång till, beräknar vi vad som eventuellt behöver kompletteras med, säger Anna Oscander.

Metoderna som bevarar och ökar näringen i råvarorna

  • Naturlig jordförbättring med kobolt och vitamin B12 bidrar till ett högre näringsinnehåll i växterna.
  • Förgroddning av spannmål och baljväxter aktiverar råvarans egna enzymer och bryter ner stärkelse i kärnan. Det ökar smältbarheten, näringsinnehållet och ökar upptagligheten av de naturliga mineralerna, mängden antioxidanter ökar och gasbildande ämnen minskar.
  • Fermentering av bland annat morötter frigör enzymer som ökar smältbarheten. Det kan också stötta immunförsvaret och sänka det glykemiska indexet, vilket i sin tur kan bidra till jämnare blodsockernivå och därmed jämnare prestationsförmåga.
  • Organiskt bundna vitaminer och mineraler är mer lättupptagliga; bundna till jäst- och aminosyrekomplex.
  • Kallpressning av råvaror och vid pelletering bevarar det naturliga näringsinnehållet.