Regler

StudioS19 ONLINE TOUR

ReglerStudioS19 Online Dressage 23 maj
StudioS19 Online Tour är öppen förSvenska och utländska ekipage. Ingen licens behövs.

Ryttare: Ponny - till och med 20 år (2001)
Häst: Ingen begränsning av ålder

Hästar och ponnyer från 5 år (2016)
Datum för TV-sändningStudioS19 Online Tour - 23 maj
UtrustningRyttare och häst/ponny skall ha tävlingsmässig klädsel/utrustning. Benskydd/lindor är inte tillåtet.
Bana / underlag20x40 meter alternativt 20x60 meter inomhus eller utomhus.

Underlaget ska vara i tävlingsmässigt skick, dvs av sand, grus, spån, fibersand eller liknande.

Bokstäver skall vara väl markerade på banan, dvs ska sättas på sarg, staket eller utanför banan.
Filmer



 • Film skall spelas in vid position C och zoomas så att bedömning kan ske från hela banan.
 • Håll kameran liggande när du filmar.
 • Filma ca 15 sekunder innan uppridning på medellinjen.
 • Efter hälsning skall ekipaget skritta fram till filmaren som filmar hela hästens/ponnyns sidor inklusive skänkelläge, bett/mungipa och att två fingrar kan placeras mellan nosrygg och nosgrimma.
 • ALLT skall filmas sammanhängande i samma film.
 • Se till att ha så bra belysning som möjligt.
 • Film får ej klippas eller redigeras.
 • Ljudet ska vara på när du spelar in din film.
 • Om ekipaget inte visas i tävlingsmässigt skick kommer filmen ej visas vid sändning. Ansvarig tränare och myndig person som uppgetts vid anmälan kommer att kontaktas.
 • Film som saknar tillräcklig god kvalité och som ej uppfyller kraven kommer inte kunna dömas och visas. I de fallen kommer DressagePower att meddela anmälaren detta via mail.
 • Skicka film till
  StudioS19 Online Tour 23 maj stänger mottagandet av filmer onsdagen den 12 maj klockan 8.00. Tänk på att ladda upp din film i god tid. Efter klockan 8.00 fungerar inte länken längre.

  Skicka filmen via länk till den grupp och program du avser att starta.

  Grupp 1 Ponny tom 16 år

  Grupp 2 Ponny tom 16 år

  Grupp 3 Ponny 17 – 20 år år

  Grupp 4 Häst

  Grupp 5 Häst
  Ponny - StudioS19 Tour Dressage 23 maj
  Ryttare tom 16 år
  GRUPP 1 - Program Lätt C:1, Lätt B:1
  GRUPP 2 - Program Lätt A:1, Lätt A:P1

  Ryttare 17-20 år
  GRUPP 3 - Program Lätt A:1, Lätt A:P1

  Tillåtet att anmäla för start i flera program, i flera grupper och med valfritt antal ponnyer. Vid start av flera ponnyer alternativt flera program, skicka en anmälan per start.

  Samtliga program finns att hämta på https://www.ridsport.se/Grenar/Dressyr/dressyrprogramprotokoll/
  Häst - StudioS19 Online Tour 23 majGRUPP 4 - Program Lätt B:1, Lätt B:2
  GRUPP 5 - Program Lätt A:1, Lätt A:3
  GRUPP 6 - Program Medelsvår C:1, Medelsvår B:1, Medelsvår B:2
  GRUPP 7 - Program Medelsvår B:5, Medelsvår A:1

  Tillåtet att anmäla för start i flera program, i flera grupper och med valfritt antal hästar. Vid start av flera hästar alternativt flera program, skicka en anmälan per start.

  Samtliga program finns att hämta på https://www.ridsport.se/Grenar/Dressyr/dressyrprogramprotokoll/
  Resultat
  Samtliga deltagare i respektive omgång och grupp tävlar mot varandra i procent. Resultat räknas med tre decimaler.

  Skulle två eller flera ekipage hamna på samma procent skiljs ekipagen åt genom högsta sammanlagda totalsumma under ”allmänt intryck”.
  TV-sändningStudioS19 Online Tour kommer att sändas via DressagePowerTV
  söndagen den 23 maj med start klockan 9.00. Sändningen går även att se i repris.

  Sändningen startar med en ”mini-clinic” där Kristian von Krusenstierna intervjuar

  DressagePowerTV: www.dressagepower.se/tv
  TränareEkipaget skall uppge tränare i samband med anmälan.
  ÖvrigtResultaten från StudioS19 Online Tour är inte championatsberättigande.

  Resultaten är inte berättigande till kval för nästa nivå.

  Kval för att rida respektive klass behövs ej.
  Priser Hederspris, rosett och plakett till samtliga placerade enligt TR.
  Anmälan 23 majSkall ske genom anmälningsformulär på DressagePowers hemsida www.dressagepower.se/online/anmälan. Anmälan är giltig först när betalningen är registrerad på DressagePowers konto.

  De 100 ekipage som först betalat in sin deltagaravgift i samband med anmälan bereds plats i StudioS19 Online Tour.
  Deltagaravgift 23 maj450 kr

  Internationella ekipage kontakta peter@dressagepower.se gällande betalning.

  Avgiften insättes i samband med anmälan till bankgiro 178-9536. Anmälan är giltig när betalningen finns registrerad på DressagePowers konto.

  Ingen deltagaravgift återbetalas.
  Startlistor och resultatPubliceras på www.dressagepower.se/online/
  Frågor tillPeter Härnstam peter@dressagepower.se
  HästvälfärdHästens välfärd skall sättas främst under StudioS19 Online Tour

  Myndig person ska i samband med anmälan intyga att
  • Häst/ponny är vaccinerad enligt TR
  • Att underlag och förutsättningar för aktivitetens genomförande ej kan utsätta hästen för skada eller annat lidande
  • God ordning och hygien för häst och ryttare på området
  Covid-19Myndig person ska i samband med anmälan intyga att
  • Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter efterföljs på platsen där varje omgång filmas
  Reservationer/ändringarDressagePower reserverar sig för ändringar och följer myndigheternas rekommendationer.
  Tvist om reglerAv DressagePower utsedd person.