Regler

LiveArena & DRESSAGEPOWER ONLINE

ReglerLiveArena & DressagePower Online Tour
Touren är öppen förSvenska och utländska ekipage. Ingen licens behövs.

Ryttare: Ponny - till och med 20 år (2001)
Häst: Ingen begränsning av ålder

Hästar och ponnyer från 5 år (2016)
OmgångarFyra omgångar, sju grupper per omgång.
Datum - 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april
UtrustningRyttare och häst/ponny skall ha tävlingsmässig klädsel/utrustning. Benskydd/lindor är inte tillåtet.
Bana20x40 meter alternativt 20x60 meter inomhus eller utomhus.

Bokstäver skall vara väl markerade på banan.
Filmer
  • Film skall spelas in vid position C och zoomas så att bedömning kan ske från hela banan.
  • Håll kameran liggande när du filmar.
  • Filma ca 15 sekunder innan uppridning på medellinjen.
  • Efter hälsning skall ekipaget skritta fram till filmaren som filmar hela hästens/ponnyns sidor inklusive skänkelläge, bett/mungipa och att två fingrar kan placeras mellan nosrygg och nosgrimma.
  • ALLT skall filmas sammanhängande i samma film.
  • Se till att ha så bra belysning som möjligt.
  • Film får ej klippas eller redigeras.
  • Ljudet ska vara på när du spelar in din film.
  • Om ekipaget inte visas i tävlingsmässigt skick kommer filmen ej visas vid sändning. Ansvarig tränare och myndig person som uppgetts vid anmälan kommer att kontaktas.
  • Film som saknar tillräcklig god kvalité och som ej uppfyller kraven kommer inte kunna dömas och visas. I de fallen kommer DressagePower att meddela anmälaren detta via mail.
Skicka film till
Senast måndag kl 08.00 i aktuell kvalvecka. Skicka filmen via länk till den grupp och program du avser att starta.

Första omgången stänger måndag den 18 januari kl 08.00
Grupp 1 Ponny tom 16 år
Grupp 2 Ponny 17 - 20 år
Grupp 3 Ponny tom 16 år
Grupp 4 Ponny 17 – 20 år
Grupp 5 Häst
Grupp 6 Häst
Grupp 7 Häst


Döp filen med ryttare, häst och program

OBS! Ny film skickas in för varje aktuell omgång.
Ponny
Ryttare tom 16 år
GRUPP 1 - Program Lätt C:1, Lätt B:1
GRUPP 3 - Program Lätt A:1, Lätt A:P1

Ryttare 17-20 år
GRUPP 2 - Program Lätt C:1, Lätt B:1
GRUPP 4 - Program Lätt A:1, Lätt A:P1

Tillåtet att anmäla för start i flera program, i flera grupper och med valfritt ponnyer per omgång. Vid start av flera ponnyer, skicka en anmälan per ponny.

Samtliga program finns att hämta på https://www.ridsport.se/Grenar/Dressyr/dressyrprogramprotokoll/
HästGRUPP 5 - Program Lätt B:1, Lätt B:2, Lätt A:1, Lätt A:3
GRUPP 6 - Program Medelsvår C:1, Medelsvår B:1, Medelsvår B:2
GRUPP 7 - Program Medelsvår B:5, Medelsvår A:1

Tillåtet att anmäla för start i flera program, i flera grupper och med valfritt antal hästar per omgång. Vid start av flera hästar, skicka en anmälan per häst.

Samtliga program finns att hämta på https://www.ridsport.se/Grenar/Dressyr/dressyrprogramprotokoll/
Resultat per omgångSamtliga deltagare i respektive omgång och grupp tävlar mot varandra i procent. Resultat räknas med tre decimaler.

Skulle två eller flera ekipage hamna på samma procent skiljs ekipagen åt genom högsta sammanlagda totalsumma under ”allmänt intryck”.
TourvinnareSju tourvinnare utses, en per grupp. Vinnarna koras efter att samtliga fyra omgångar är genomförda.

För att bli ”tourvinnare” skall minst två omgångar ridas. Det sammanslagna resultatet från de två bästa omgångarna räknas som slutresultat.

Skulle två eller flera ekipage hamna på samma slutprocent, segrar ekipaget med den högsta procenten i någon av de två medräknade resultaten.
TV-sändningSamtliga omgångar kommer att sändas via DressagePowerTV aktuell söndag med start klockan 9.00. Sändningarna går även att se i repris.

Varje enskild omgång kommer att starta sändningen med en ”mini-clinic”.

DressagePowerTV: www.dressagepower.se/tv
TränareEkipaget skall uppge tränare i samband med anmälan.
ÖvrigtResultaten från Online Tour är inte championatsberättigande.

Resultaten är inte berättigande till kval för nästa nivå.

Kval för att rida respektive klass behövs ej.
Priser samtliga omgångarHederspris, rosett och plakett till samtliga placerade enligt TR.
Priser TourSegertäcke till vinnaren, premier, hederspris till topp tre, rosett och plakett till samtliga placerade enligt TR.
AnmälanSkall ske senast måndag kl 08.00 i aktuell kvalvecka genom anmälningsformulär på
www.dressagepower.se/onlinetour.

Ange både grupp och klass vid anmälan.

Välj att anmäla till respektive omgång alternativt flera omgångar vid samma anmälningstillfälle.
Deltagaravgift400 kr/omgång vid anmälan per omgång.

1200 kr vid anmälan till samtliga fyra omgångar inför första start.

Internationella ekipage kontakta peter@dressagepower.se gällande betalning.

Avgiften insättes i samband med anmälan till bankgiro 178-9536.

Ingen deltagaravgift återbetalas. Byte av anmäld omgång är ej möjlig.

I deltagaravgiften ingår fri mini-clinic och fri TV-sändning.

En mössa med DressagePowers logotyp skickas ut per post till ekipage som anmäler till minst två omgångar.
Startlistor och resultatPubliceras på www.dressagepower.se/onlinetour
Frågor tillPeter Härnstam peter@dressagepower.se
HästvälfärdHästens välfärd skall sättas främst under vår Online Tour.

Myndig person ska i samband med anmälan intyga att
• Häst/ponny är vaccinerad enligt TR
• Att underlag och förutsättningar för aktivitetens genomförande ej kan utsätta hästen för skada eller annat lidande
• God ordning och hygien för häst och ryttare på området
Covid-19Myndig person ska i samband med anmälan intyga att
• Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter efterföljs på platsen där varje omgång filmas
Reservationer/ändringarDressagePower reserverar sig för ändringar och följer myndigheternas rekommendationer.
Tvist om reglerAv DressagePower utsedd person.