VISION, MÅL & SYFTE

DressagePowers övergripande mål är att vara en av de bidragande aktörerna till att Sverige inom en 10 års period är på pallplats vid de stora mästerskapen.

Vision

Vi ska vara en bidragande orsak till att Sverige blir en stark dressyrnation, där vi är med och slåss om medaljerna på de stora mästerskapen.

DressagePower ska vara en av de viktigaste faktorerna till att Sverige om tio år har en välutvecklad dressyrsport med många aktörer som vill skapa en sport som ligger i framkant.

Genom respekt för dressyrsporten vill vi styra utvecklingen mot en modernare sport med ett nytänk, där sättet att se på dressyr- och ridsport förnyas och får en större publik med fler och nya partners.

Mål

DressagePowers övergripande mål är att utveckla svensk dressyr genom att finna nya samarbetspartners för sporten. Med nya förutsättningar kan DressagePower vara en viktig aktör till att våra landslag i dressyr tar stora kliv framåt från ponny och ungdomar till häst och seniorer.

Vi tror att DressagePower kan leda till medaljer på mästerskap och på OS från 2024.

DressagePower vill finna nya vägar att hitta samarbetspartners på, och på så sätt nå de som tidigare inte varit engagerade i dressyr- eller ridsporten.

Genom ett öppet sinne och med vår ambition att blicka framåt, tror vi att kan finna de samarbetspartners som kommer att hjälpa DressagePower att nå sin vision och sina mål.

Vi vill erbjuda våra partners spännande och intressanta upplägg till samarbeten inom dressyrsporten. Vi tror på att ge våra partners möjligheten att vara delaktiga och få följa utvecklingen som de bidrar till.

Syfte

Syftet med DressagePower är att vara med och bidra till att svensk dressyrsport bryter ny mark och hittar en modern och föränderlig väg in i framtiden. Vi vill öppna nya dörrar och vara en av de drivande krafterna till att svensk dressyr blir mer folklig och skapar ett ökat intresse för sporten även för de som inte är aktiva inom ridsporten.

Vi vill skapa nya tävlingar och olika events med power, öppenhet och nytänk i fokus, och DressagePower ska starkt kopplas samman med främjandet av svensk dressyr.

Genom att finna nya samarbetspartners och sponsorer vill vi kunna utveckla sporten för alla aktiva, såsom ryttare, hästägare, uppfödare och arrangörer samt skapa nya platser för möten och samarbeten i sporten.

Strategi

DressagePower kommer att bidra till bättre arrangemang, event och tävlingar genom ökade sponsorintäkter och fler samarbetspartners.

Målet är att föra ett gott samarbete med organisationer inom hästnäringen och andra relevanta aktörer som leder till att DressagePower når uppsatt vision och sina mål.

Det är viktigt att vi uppmärksammar hästägare och uppfödare på ett sätt som gör att de vill behålla hästarna i Sverige hos svenska ryttare, vilket är nödvändigt för att vi skall bli en stark nation internationellt.

Vi vill hitta samarbeten med partners och sponsorer och ge dem ett bra upplägg utifrån önskemål.

Vi kommer att skapa genomtänkta och relevanta projekt som ska leda till att DressagePower blir inspirationen och starten till ett ny, modern svensk dressyrsport.

Hållbarhet

DressagePower vill öka medvetandet om hållbarhet genom olika satsningar till ett mer hållbart hästsverige. Här vill vi engagera alla att ta ett större ansvar för hållbarhet och miljö. Vårt mål är också att samarbeta med aktörer som tar ett stort ansvar för hållbarhet och miljö.

De aktiva

DressagePower vill ge de aktiva fler och bättre möjligheter till tävlingar och event. Vi vill också ge dem möjlighet att synas och bli intresserade av partnerskap med någon av våra samarbetspartners.

Vi vill kunna bidra till ökade premier på tävlingar, då vi vill se tävlingar och events som arbetar för att de aktiva ska kunna leva bättre på sin sport. 

Hästägare/uppfödare

Hästägare och uppfödare är mycket viktiga för sporten, vi vill att de ska förstå hur viktiga och värdefulla de är för den svenska hästnäringen och för dressyrsporten. DressagePower kommer att arbeta för att de bästa hästarna vi har i Sverige ska stanna inom landets gränser.

Arrangörer

Vi vill kunna stötta och hjälpa arrangörer till att skapa bättre, roligare och häftigare arrangemang både genom idéer och konkreta tips, samt fler och mer sponsorintäkter. Vi ser gärna att fler tävlingar och events har en internationell känsla.