DRESSAGEPOWER ACADEMY

Påbyggnadsutbildning från år 2

Erbjuds de ryttare som är kvar i programmet för fortsatt fördjupande fortbildning och nätverkande för kompetensöverföring. Såväl sändningar via TV-kanalen som fysiska träffar erbjuds med teman såsom:

  1. Hästens handhavande och välbefinnande
  2. Träning och tävling
  3. Ryttarens hälsa
  4. Ryttarens interaktion med andra

DressagePower CLUB - Deltagarna blir automatiskt clubmedlemmar i DressagePower CLUB. Deltagarna kan även via klubben söka stipendier för träning eller utlandstävlande.

Profilering

Deltagande ryttare erhåller även profilkläder och schabrak till sina hästar för att bekräfta sin tillhörighet till programmet och som kan användas vid träning och tävling.