DRESSAGEPOWER ACADEMY

Påbyggnadsutbildning från år 2

Efter avslutad grundutbildning erbjuder vi en påbyggnadsutbildning med möjlighet till fortsättning i flera år, under förutsättning att man uppfyller de fastställda kriterierna. Syftet är fördjupande fortbildning och nätverkande för kompetensöverföring. Det blir både fysiska träffar och sändningar via TV-kanalen, på följande teman:

  1. Hästens handhavande och välbefinnande
  2. Träning och tävling
  3. Ryttarens hälsa
  4. Ryttarens interaktion med andra