ACADEMY

Årskurs 3

Mentorskapsprogram Efter avslutat årskurs 2 erbjuder vi en fortsättning till årskurs 3. Årskurs 3 kommer att ha sin bas i form av ett mentorprogram. Syftet är fördjupande utbildning inom utvalda områden och nätverkande för kompetensöverföring. Ökat stöd genom mentorsprogrammet skall leda till ytterligare steg framåt i din ridsportsatsning. Årskurs 3 kommer innehålla fysiska träffar, individuellt upplägg med egen mentor, digitala utbildningar och träffar genom bland annat DressagePowerTV och Zoom. Vi kommer att utgå ifrån dessa huvudämnen i utbildningen:
 1. Hästens handhavande och välbefinnande
 2. Träning och tävling
 3. Ryttarens hälsa
 4. Ryttarens interaktion med andra
Läs mer om innehållet här: Årskurs 3 Mål Allmänna mål
 • För sin ålder och nivå – förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar för att skapa bästa möjliga hållbara prestationsmiljö för såväl ponny/häst som ryttare.
 • För sin ålder och nivå – förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och att möta förändringar med fokus på långsiktigt uppsatta mål.
Särskilda mål Vid programmets slut kommer deltagarna att ha: Kunskap och förståelse
 1. Kunskap om hästens handhavande för att skapa långsiktigt hållbara prestationer.
 2. Kunskap om träning av häst och ryttare för att skapa förutsättningar för goda resultat.
 3. Kunskap om och insikt i betydelsen av egen träning, såväl fysisk som mental.
 4. Förståelse för betydelsen av positiv och sportslig interaktion med andra, såväl virtuellt som på träning och tävling.
Färdighet och förmåga
 1. Förmåga att handha och hantera sin ponny/häst enligt evidensbaserade metoder och praxis för god hästhållning.
 2. Förmåga att definiera mål för prestation och skapa hållbara träningsupplägg.
 3. Förmåga att kunna göra egna medvetna val för god hälsa som ryttare.
 4. Färdigheter att kommunicera med andra i god sportslig anda.
Självständigt arbete Förmåga att självständigt och i samarbete med tränare och närstående kunna omsätta kunskap, inspiration och erfarenheter från programmet Academy Dressage & Jumping i praktisk handling i tränings- och tävlingssammanhang.