DRESSAGEPOWER ACADEMY

Grundutbildning

Aktiviteter

I första årets grundutbildning är planerat ingå 5 träffar. Träffarna/temadagar kommer att delas upp 4 regioner i landet och via DressagePower TV. Till träffarna bjuds även vuxna närstående in. Under hela året kommer vi att ha interaktion via dressagepower.se. Vid fysiska möten under termin 1 och termin 2 delas deltagarna in i 4 åldersgrupper. Vid online- sändningarna via DressagePowerTV kommer deltagarna delas in i två grupper.

DressagePower Meetingpoint kommer att hållas på de stora internationella tävlingarna i Sverige. Här kommer alla deltagare att bjudas in för att träffas och skapa kontakt och relationer.

Profilryttare kommer att anslutas till DressagePower Academy. Det är ryttare som är eller har varit framgångsrika och som kommer dela med sig av sina erfarenheter.


Utbildningsplan

1-årig grundutbildning - Vi arbetar med fyra övergripande områden, som sedan bryts ned i separata mål:

  1. Hästens handhavande och välbefinnande
  2. Träning och tävling
  3. Ryttarens hälsa
  4. Ryttarens interaktion med andra

DressagePower CLUB - Deltagarna blir automatiskt clubmedlemmar i DressagePower CLUB. Deltagarna kan även via klubben söka stipendier för träning eller utlandstävlande.

Profilering

Deltagande ryttare erhåller även profilkläder och schabrak till sina hästar för att bekräfta sin tillhörighet till programmet och som kan användas vid träning och tävling.